Traditioner och säkerhet

 

Traditioner

Jiujitsun kommer ursprungligen ifrån Japan, och vi har av olika anledningar valt att hålla fast vid en del av dess traditioner.

Nedan följer ett antal enkla men viktiga rutiner och regler vi håller på, för att skapa en trevlig och säker miljö att träna i.

Hälsning vid mattan

När vi går av och på mattan gör vi en bugning, precis innanför mattkanten. Detta görs för att visa respekt och tacksamhet för vår träning, men även av säkerhetsskäl.

Genom att buga innan man går vidare in på mattan skaffar man sig en överblick över vad som pågår, och minimerar därmed risken att springa in i någon eller några som tränar för fullt.

Hälsning vid träningens början och slut

Innan träningen påbörjas ställer vi upp på rad (i sidled), med instruktör(er) vid kamiza (hedersväggen) och eleverna på motsatt sida.

Därefter genomförs en sittande japansk hälsning för att visa respekt och tacksamhet gentemot varandra. Samma procedur utförs när träningspasset skall avslutas.

Bugning före och efter träning med varandra

Innan vi påbörjar en övning bugar vi mot varandra. Återigen är det ett sätt att visa respekt och tacksamhet, men det är också ett viktigt medgivande ur juridisk synpunkt.

I lagens mening skulle det vara misshandel när vi angriper varandra, om inte båda parter har uttryckt samtycke. Bugningen är således ett sätt att visa att vi accepterar att bli angripna.

Det är också viktigt att avsluta med en bugning mot varandra när vi är färdiga med en övning, för att markera att vi ej längre accepterar att bli angripna.

Säkerhet

Instruktören “klappar av”

Det finns tillfällen då instruktören på mattan behöver bryta den pågående träningen. Då klappar han eller hon sina händer ljudligt två gånger.

Detta innebär att man omedelbart ska avsluta det man håller på med, buga mot sin partner och lyssna på vad instruktören har att säga.

Egen avklappning

Det kan uppstå situationer under träningen då man hamnar i en låsning eller att ens partner får in ett bra kontrollgrepp som medför spänning i exempelvis leder. Oftast är detta inget märkvärdigt, men ibland kan man ändå känna obehag, särskilt första gångerna man är med om det.

Vad man gör i ett sådant läge är att ”klappa av” för att undvika skador eller fortsatt obehag. Detta gör man genom att klappa med handflatan två gånger, i mattan eller på din partner. Partnern skall då omedelbart avbryta det han eller hon gör.

I sällsynta fall kan det hända att man inte har någon hand eller arm fri att klappa med, men det går då lika bra att klappa med foten istället, eller i värsta fall säga “stopp” eller “avbryt”. Det är dock ytterst sällan vi hamnar i sådana lägen.

Avlägsna eller tejpa smycken innan träning

Det kan ibland bli mycket närkontakt under träningen, och om man då har smycken eller halsband på sig finns det risk för att man skadar sig själv eller sin partner. Risken finns också att smycket eller halsbandet går sönder.

Avlägsna därför smycken innan träningen. Du kan under träningen förvara dem i en särskild låda avsedd för smycken och andra värdesaker (finns i träningslokalen).

Om smycket är sådant som inte är lätt att avlägsna kan man istället tejpa det med sporttejp eller liknande.