Läger

 

Utöver ordinarie träning brukar vi också åka på ett antal läger under året. Dessa anordnas både av Svenska Jiujitsuförbundet och av anslutna klubbar. Längden på lägren varierar, med allt från enstaka dagar till hela helger och ibland även flera dagar (framförallt då sommarlägret).

På dessa läger träffar du högt som lågt graderade ifrån hela Sverige och Norge, och får möjlighet att uppleva den fantastiska stämningen som finns på våra läger. Vi brukar ha väldigt roligt och utöver själva träningen och kunskapsutbytet som är mycket givande hittar vi ofta på någonting tillsammans utanför träningstid.

Träningen på de större lägren bedrivs både gemensamt och indelat i grupper efter kunskapsnivå, allt för att du ska få ut så mycket som möjligt av den.

Inbjudan

Information och inbjudan till riks- och förbundsläger hittar man på Svenska Jiujitsuförbundets hemsida under rubriken ”Läger”. Det går givetvis även bra att få vidare information ifrån någon av klubbens instruktörer. Klubbläger utannonseras på ordinarie träning.

Lägertyper

Våra läger kan delas in i tre olika kategorier; klubbläger, riksläger och förbundsläger.

Klubbläger arrangeras av en klubb. Lägret brukar vara några timmar under en helgdag (oftast lördag) och leds för det mesta av klubben egna instruktörer.

JK Kano arrangerar regelbundet klubbläger som vi kallar Lördagsläger, där både medlemmar i JK Kano samt andra tränande är välkomna! Lägeravgiften är 100 kr och betalas till vårt bankgiro innan lägret.

Riksläger arrangeras också av klubben men inbjudan går ut till alla inom Svenska Jiujitsuförbundet. Dessa läger är alltså större än klubbläger och brukar locka tränande ifrån hela Sverige. Därför ligger även dessa läger oftast under en hel helg (lördag – söndag).

Här får du möjlighet att träna för instruktörer som du vanligtvis inte träffar på din hemmaklubb. Vi burkar arrangera samåkning och övernattning sker antingen i klubbens dojo eller på hotell/vandrarhem.

Förbundsläger arrangeras av Svenska Jiujitsuförbundet och ett av de mest välbesökta lägren som arrangeras under året är förbundets sommarläger som alltid ligger helgen efter midsommar.