Priser och betalning

 

Träningsavgift

Utöver ordinarie träning ingår även sommarträning under juni månad i träningsavgiften för vårterminen. Likaså ingår sommarträning under augusti månad i träningsavgiften för höstterminen.

Helår Termin
1 ggr/vecka 1800 kr 1200 kr
2 ggr/vecka 2500 kr 1800 kr

Helårsavgiften betalas för ett kalenderår.

Medlemsavgiften är 200 kr/år och betalas för ett kalenderår.

För att bli stödmedlem eller medlem för att täckas av vår försäkring går det bra att betala in 200 kr till vårt bankgiro, så blir man medlem för innevarande kalenderår.

Betalning

Träningsavgiften betalas in på bankgiro 5709-1852 eller via SWISH 1231052083.

Var noga med att ange namn och födelsedatum, samt vad summan/delsummorna avser när du betalar in avgiften. Detta för att vi skall kunna se att det är just du som betalat in pengarna och bokföra det rätt. Tack!

Träningsavgifter skall vara klubben tillhanda innan träningen påbörjas.